Full Tilt Pokers Cashout Poker-turneringer gir spillere muligheten til å ta ut noen eller alle deres sjetonger før turneringen er ferdig.

Cashout Poker-turneringer følger de samme reglene som en vanlig turnering, bortsett fra at hver buy-in er splittet mellom en vanlig premiepott for turneringen og en pott for Cashout. Spillerne konkurrerer for en andel av premiepotten for turneringen som de ville gjort i en vanlig turnering, men har også muligheten til å ta ut noen eller alle sine sjetonger før turneringen er ferdig.

Hvordan Cashouts fungerer

Når en spiller bestemmer seg for å foreta en utbetaling, vil beløpet de velger hentes fra potten for Cashouts. Cashout-verdien er basert på størrelsen på startstabelen og turneringens buy-in.

I en Cashout Poker-turnering med en buy-in på $20 + $2 vil eksempelvis $10 gå til premiepotten for turneringen og $10 til potten for Cashout. Dersom hver spiller begynner turneringen med 1500 sjetonger, er 1500 sjetonger verdt $10.

Delvis Cashout

Spillere kan foreta delvise Cashouts i inkrementer på 10 % av deres opprinnelige stabelstørrelse. Ved hjelp av turneringseksempelet over, fungerer delvis utbetaling som følger:

  • En spiller kan utbetale så lite som 150 sjetonger, noe som tilsvarer 10 % av startstabelen. Verdien for 150 sjetonger i dette eksempelet er $1
  • En spiller som har øket sin startstabel til 3000, kan velge å utbetale 1500 sjetonger. Verdien for 1500 sjetonger i dette eksempelet er $10
  • En spiller som har øket sin startstabel til 5000, kan velge å utbetale 3000 sjetonger. Verdien for 3000 sjetonger i dette eksempelet er $20

Vennligst merk at spillere kan foreta delvise Cashouts for et hvilket som helst beløp av deres stabel i inkrementer på 10 % av deres startstabel. Når en spiller foretar en delvis Cashout fjernes sjetongene som ble utbetalt fra spillet.

Dersom en spiller velger å foreta en delvis Cashout under en hånd, vil utbetalingen vises som "Venter" frem til hånden er fullført. Så fort hånden er fullført vil utbetalingen fullføres, såfremt spillerens sjetongstabel ikke har falt under beløpet som ble bedt utbetalt. Dersom det er tilfelle, vil utbetalingen avbrytes.

Full Cashout

En full Cashout lar en spiller forlate turneringen og ta med seg den fulle Cashout-verdien av sin sjetongstabel før turneringen er ferdig. Verdien til den individuelle spillerens sjetongstabel avgjøres på samme måte som ved en delvis Cashout.

Når en spiller foretar en full Cashout under en turnering, vil han elimineres på daværende plassering i turneringen ved fullførelsen av hånden. Fullfører eksempelvis en spiller på 21. plass en full Cashout, elimineres han fra turneringen på 21. plass og Cashout-verdien av hans sjetongstabel krediteres hans konto. Dersom spilleren som foretar en full Cashout har kommet seg innen en pengeplassering i turneringen, vil premiebeløpet fra turneringens premiepott også krediteres hans konto.

Vennligst merk at når en spiller foretar en full Cashout, rundes den totale utbetalingsverdien ned til nærmeste cent. Som ved delvise Cashouts fjernes de utbetalte sjetongene fra spillet.

Utbetalinger

Spillere kan velge å foreta en utbetaling når som helst under turneringens utbetalingsperiode ved å trykke på CASHOUT.

Skjermbilde av bordet

Når turneringens skjerm for alternativer vises, kan spilleren velge Full Cashout eller Delvis Cashout og skrive inn det spesifikke beløpet ved hjelp av glidebryteren for Cashouts.

Turneringens skjerm for alternativer

En spiller kan velge å avbryte utbetalingsprosessen på et hvilket som helst punkt før den er fullført ved å trykke på "Avbryt".

Spillere vil ha muligheten til å utbetale frem til turneringen når finalebordet, hvor Cashout-perioden vil avsluttes. Når perioden avsluttes deles alle pengene som er igjen i potten for Cashouts mellom de gjenværende spillerne basert på daværende Cashout-verdi av deres sjetongstabel.

Potten for Cashout kan ses i turneringens lobby. Vennligst merke at den totale potten for Cashout vil synke etter hvert som spillere tar ut penger.

Skjermbilde av turneringens lobby

For å spille Cashout Poker-turneringer, se etter Cashout-ikonet-ikonet i hovedlobbyen.

Skjermbilde av hovedlobbyen

© The Cashout Poker concept is the copyright of Mel Judah the creator of the Cashout Poker concept, and Tarram Limited 2007. All rights reserved.