Banktjenester og behandling av transaksjoner - Ekte penger

Full Tilt Poker behandler sine bank og finansielle anliggender i overensstemmelse med allment aksepterte standerer hos internasjonalt anerkjente bankinstitusjoner. Full Tilt Poker følger og slutter seg til relevante lover som angår transaksjonsrapportering og lover og regler for å bekjempe hvitvasking av penger.

Premieutbetaling - Ekte penger

Full Tilt Poker garanterer at tilstrekkelig finansiering er tilgjengelig for å betale ut alle nåværende forpliktelser og at brukskapitalen er tilstrekkelig for å finansiere den eksisterende driften. Full Tilt Poker betaler ut premier og innestående på konto punktlig etter rimelig krav.

Sikkerhet - Avsnitt ekte penger

Full Tilt Poker Inc. bruker 256-bit SSL kryptering for å beskytte sensitiv informasjon på nettet, og gjør også alt som er mulig for å beskytte brukerinformasjon off-line. All brukerinformasjon, ikke bare den sensitive informasjonen nevnt ovenfor, har begrenset adgang på våre kontorer. Kun ansatte som trenger informasjonen for å kunne utføre en spesifikk jobb (for eksempel en faktureringsfunksjonær eller en representant for kundeservice ) får adgang til personlig identifiserbar informasjon. ALLE ansatte holdes oppdatert på sikkerhet og personvern. Hvert kvartal og også når nye forskrifter blir tilføyd, blir de ansatte varslet og/eller påminnet om viktigheten Full Tilt Poker ilegger privatliv, og hva de kan gjøre for å forsikre at bruker og medlemsinformasjon er beskyttet. Til slutt er serverne som lagrer personlig identifiserbar informasjon oppbevart i et trygt miljø, bak en låst sperring. Vennligst referer til Avtale om personvern på denne siden for mer informasjon.