Cashout Poker turnaje herny Full Tilt Poker dávají hráčům možnost nechat si proplatit všechny nebo část svých žetonů ještě před skončením turnaje.

Cashout Poker turnaje se řídí stejnými pravidly jako běžné turnaje s výjimkou toho, že každý buy-in je rozdělen mezi regulérní částku určenou na výhry a částku určenou na výplaty Cashout. Hráči soutěží o podíl na částce určené na výhry, jako v běžném turnaji, ale kromě toho mají možnost nechat si ještě před skončením turnaje proplatit všechny nebo část svých žetonů.

Jak výplaty Cashout fungují

Rozhodne-li se hráč pro proplacení svých žetonů, zvolená částka je odečtena z částky určené na výplaty Cashout. Výše vyplacené částky je určena na základě velikosti startovního stacku a buy-inu do turnaje.

Například v Cashout Poker turnaji s buy-inem $20 + $2 jde $10 na částku určenou na výhry a $10 na částku určenou na výplaty Cashout. Pokud hráči zahájí turnaj s 1,500 žetony, pak 1,500 žetonů je rovno $10.

Částečné výplaty Cashout

Hráči mohou využít částečných výplat Cashout ve výši 10% přírůstků původní velikosti stacku. Použijeme-li jako příklad výše uvedený turnaj, částečné výplaty Cashout by fungovaly takto:

  • Minimální počet žetonů, který si hráč může nechat proplatit, je 150, neboli 10% startovního stacku; 150 žetonů má v tomto případě hodnotu $1
  • Hráč, který svůj stack navýšil na 3,000 žetonů, si může nechat proplatit 1,500 žetonů; 1,500 žetonů má v tomto případě hodnotu $10
  • Hráč, který svůj stack navýšil na 5,000 žetonů, si může nechat proplatit 3,000 žetonů; 3,000 žetonů má v tomto případě hodnotu $20

Mějte na paměti, že hráči mohou nechat proplatit libovolnou část svého stacku po 10% přírůstcích původní velikosti stacku. Jakmile hráč využije částečné výplaty Cashout, proplacené žetony jsou vyřazeny ze hry.

Pokud hráč požádá o částečnou výplatu Cashout, zatímco probíhá hra, její stav bude zobrazen jako “Pending” (Čekající na zpracování), dokud aktuální hra neskončí. Jakmile hra skončí, požadovaná částka bude vyplacena, s výjimkou případů, kdy je hráčův stack nižší než požadovaná částka. V takovém případě bude výplata Cashout zrušena.

Plná výplata Cashout

Plná výplata Cashout umožňuje hráči opustit turnaj před jeho skončením a odnést si výplatu Cashout v plné hodnotě svých žetonů. Hodnota hráčova stacku je vypočítávána stejným způsobem, jako u částečných výplat Cashout.

Pokud hráč v průběhu turnaje využije plné výplaty Cashout, je po skončení aktuální hry vyřazen na svém momentálním umístění. Pokud hráč momentálně umístěný na 21.místě využije plné výplaty Cashout, ukončí účast v turnaji, jakoby byl vyřazen na 21. místě, a výplata Cashout v hodnotě jeho stacku bude připsána na jeho účet. Pokud hráč využije výplaty Cashout a zároveň se umístí na jedné z placených pozic, bude na jeho účet připsána jak výplata Cashout, tak výherní částka.

Mějte na paměti, že když hráč využije plné výplaty Cashout, celková částka je zaokrouhlena na centy směrem dolů. Podobně jako u částečných výplat Cashout jsou proplacené žetony vyřazeny ze hry.

Proces výplat Cashout

Hráči mohou výplaty Cashout využít kdykoli během fáze turnaje vyhrazené pro výplaty Cashout klepnutím na tlačítko CASHOUT.

Herní stůl

Na obrazovce Tournament Options (Možnosti turnaje) může hráč zvolit možnosti Cashout All (Plná výplata Cashout) nebo Partial Cashout (Částečná výplata Cashout) a zadat konkrétní částku pomocí příslušného posuvníku.

Obrazovka Tournament Options

Před vyplacením částky může hráč požadovanou výplatu Cashout kdykoli zrušit klepnutím na tlačítko Cancel (Zrušit).

Fáze, během které hráči mohou využívat výplat Cashout, končí v moment, kdy turnaj dospěje k finálovému stolu. Jakmile tato fáze skončí, částka určená na výplaty Cashout bude rozdělena mezi zbývající hráče na základě aktuální hodnoty jejich stacku.

Výše částky určené na výplaty Cashout je uvedena v turnajovém lobby. Mějte na paměti, že s přibývajícím počtem hráčů, kteří si nechají proplatit své žetony, se bude částka určená na výplaty Cashout postupně snižovat.

Turnajové lobby

Cashout Poker turnaje jsou v hlavním lobby označeny ikonou Ikona Cashout.

Hlavní lobby

© The Cashout Poker concept is the copyright of Mel Judah the creator of the Cashout Poker concept, and Tarram Limited 2007. All rights reserved.