Full Tilt Pokers Cashout Poker Toernooien geven spelers de optie om een gedeelte, of al hun chips in te wisselen voor geld voordat het toernooi is afgelopen.

Voor Cashout Poker Toernooien gelden dezelfde regels als voor normale toernooien, behalve dat elke buy-in wordt verdeeld over een gewone toernooiprijzenpot en een cashoutpot. Spelers strijden om een deel van de toernooiprijzenpot, net als in een normaal toernooi, maar hebben ook de optie om een gedeelte, of al hun chips in te wisselen voor geld voordat het toernooi is afgelopen.

Zo gaan cashouts in hun werk

Als een speler besluit zijn of haar chips in te wisselen, wordt het gekozen gedeelte uit de cashoutpot gehaald. De cashoutwaarde wordt bepaald op basis van de grootte van de stapel waarmee de speler begon en de hoogte van de buy-in.

Bijvoorbeeld in een Cashout Poker Toernooi met een buy-in van $20 + $2, gaat $10 in de toernooiprijzenpot en $10 in de cashoutpot. Als iedere speler met 1500 chips begint, dan zijn 1500 chips $10 waard.

Gedeeltelijke Cashout

Een speler kan gedeelten van 10% van de oorspronkelijke stapel inwisselen. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld ziet de gedeeltelijke cashout er als volgt uit:

  • Een speler kan ervoor kiezen het minimale aantal van 150 chips in te wisselen - 10% van de oorspronkelijke stapel; de waarde van deze 150 chips is in dit voorbeeld $1;
  • Een speler die een stapel van 3000 chips heeft opgebouwd kan ervoor kiezen 1500 chips in te wisselen; de waarde van deze 1500 chips is in dit voorbeeld $10;
  • Een speler die een stapel van 5000 chips heeft opgebouwd kan ervoor kiezen 3000 chips in te wisselen; de waarde van deze 3000 chips is in dit voorbeeld $20;

Let op dat spelers gedeeltelijke cashouts kunnen doen voor ieder bedrag van hun stapel in gedeelten van 10% van hun oorspronkelijke stapel. Als een speler een gedeelte van zijn of haar chips inwisselt, worden deze chips uit het spel gehaald.

Als een speler tijdens het spelen van een hand besluit een gedeelte van de chips in te wisselen, dan wordt de cashout op 'in behandeling' gezet tot de hand is afgerond. Zodra de hand is afgelopen, wordt de cashout uitgevoerd tenzij de stapel van de speler tot onder het gevraagde bedrag is gedaald. In dat geval wordt de cashout geannuleerd.

Volledige cashout

Een volledige cashout stelt de speler in staat om het toernooi te verlaten voordat het is afgelopen, met de volledige cashwaarde van de stapel. De waarde van de stapel van een speler wordt op dezelfde manier bepaald als de gedeeltelijke cashout.

Als een speler alle chips inwisselt tijdens een toernooi, dan verlaat diegene het toernooi op de plaats die hij of zij in het toernooi inneemt op het moment dat de hand is afgelopen. Als een speler bijvoorbeeld op de 21ste plaats staat en alle chips inwisselt, dan verlaat hij of zij het toernooi ook op de 21ste plaats en wordt de waarde van de stapel op zijn of haar account bijgeschreven. Als een speler op een betaalde plaats staat, krijgt hij of zij ook de prijs voor die plek uit de prijzenpot op zijn of haar account bijgeschreven.

Let op dat wanneer een speler alle chips inwisselt, de totale cashoutwaarde op centen wordt afgerond. Net als bij gedeeltelijke cashouts worden de chips uit het spel gehaald.

Chips inwisselen voor geld

Spelers kunnen er op ieder moment tijdens de cashoutperiode van het toernooi voor kiezen om hun chips in te wisselen door op CASHOUT te klikken.

Screenshot van de tafel

Als het scherm 'Toernooi-opties' zichtbaar is kan de speler voor 'Volledige cashout' of 'Gedeeltelijke cashout' kiezen, en het precieze bedrag aangeven met de cashout-slider.

Screenshot van de toernooi-opties

Een speler kan er voor kiezen om de cashout te annuleren voordat het afgerond is door op Annuleren te klikken.

Spelers kunnen hun chips inwisselen totdat aan de finaletafel wordt begonnen. Dan houdt de cashoutperiode op. Als de cashoutperiode is afgelopen wordt de rest van het geld in de cashoutpot verdeeld over de overgebleven spelers, op basis van de huidige cashoutwaarde van hun stapels.

Je kunt de cashoutpot bekijken in de toernooilobby. Houd er rekening mee dat de totale cashoutpot steeds lager wordt naarmate spelers hun chips inwisselen.

Screenshot van de toernooilobby

Om Cashtout Poker Toernooien te vinden, klik je op het Cashout-icoontje in de lobby.

Screenshot van de lobby

© The Cashout Poker concept is the copyright of Mel Judah the creator of the Cashout Poker concept, and Tarram Limited 2007. All rights reserved.