Rush Poker*-turneringar

Spela en Rush Poker*-turnering för att uppleva världens snabbaste pokerturnering.. Endast tillgängligt på Full Tilt Poker.

När du spelar en Rush Poker*-turnering är du en del av en stor spelargrupp och möter ett nytt bord med motståndare varje giv du spelar. När du lägger dig förflyttas du omedelbart till ett nytt bord för nästa giv.

När mindre än 30 spelare är kvar i turneringen får borden färre spelare för att se till att behålla spelets tempo så snabbt som möjligt. När finalbordet i turneringen nåtts byter turneringen till ett “normalt” turneringsläge och givarna spelas en i taget till dess att turneringen är avslutad.

Den här sidan visar hur du hittar och spelar en Rush Poker*-turnering. För svar på vanliga frågor om Rush Poker*-turneringar, gå till Rush Poker*-turneringar FAQ.

Det här är vad du behöver veta om Rush Poker*-turneringar för att komma igång:

Hur man hittar en Rush Poker*-turnering

Rush Poker*-turneringar hittar du både i standardutseendet och grundutseendet av Full Tilt Pokers spellobby.

I standardutseendet, välj Turnering i filterområdet längst upp i lobbyn:

Rush Poker* filterområde

En lista över kommande turneringar visas i spellistan nedanför filterområdet. Rush Poker*-turneringar är märkta med en svart R-symbol:

Rush Poker-spellista

Du kan använda Avancerade filter i standardutseendet för att förfina din sökning och bara lista Rush Poker*-turneringar:

Rush Poker* avancerade filter

Lär dig mer om att använda standardutseendet.

Du kan också använda grundutseendet i Full Tilt Pokers spellobby för att hitta en Rush Poker*-turnering. Börja med att välja Turnering i Steg 2 och välj sedan din turneringskategori och ditt Inköp i steg 3 och 4:

Rush Poker* grundutseende

När du kommer till steg 5 visas en lista över kommande turneringar. Hitta din Rush Poker*-turnering och klicka på Registrera Dig Nu-knappen för att delta.

Lär dig mer om att använda grundutseendet.

Hur man spelar en Rush Poker*-turnering

Registrera sig till en Rush Poker*-turnering

Registrering till en Rush Poker*-turnering sker på samma sätt som en normal turnering. När du befinner dig i en Rush Poker*-turnerings lobby, klicka på Registrera Dig Nu-knappen:

Rush Poker* Registrera Dig Nu-knapp

Det här öppnar upp inköpsfönstret, där du bekräftar din registrering:

Rush Poker* inköp

Att spela en Rush Poker*-turnering

När turneringen börjar kommer spelet att vara i “Rush-läge”, med samma typ av spel som du ser i ett Rush Poker*-ringspel. Du kommer att vara en del av en stor spelargrupp och möter ett nytt bord med motståndare i varje giv. När du lägger dig förflyttas du omedelbart till ett nytt bord för nästa giv.

För att snabba upp spelet ännu mer kan du använda knappen Quick Fold längst ner på Rush Poker*-turneringsbordet:

Quick Fold i Rush Poker*

När du använder Quick Fold, blir du förflyttad till nästa bord omedelbart – även om det inte har blivit din tur än. Spelarna vid det föregående bordet ser inte att du har lagt dig förrän det blir din tur. Observera att när du har tryckt på Quick Fold-knappen, går det inte att ångra. Gå till Rush Poker*-turneringar – Vanliga frågor för mer information om Quick Fold-knappen.

Att lägga mörkar

Som i normala turneringar sker läggningen av mörkar helt slumpmässigt i turneringens första giv. Efter det kommer den lilla och stora mörken att tilldelas de spelare som spelat längst tid utan att lägga mörkar.

Om flera spelare inte har lagt mörk på lika lång tid, slumpas mörken ut bland de spelare som är lika. Alla andra positioner är helt slumpmässiga från giv till giv. Se Rush Poker*-turneringar – Vanliga frågor för mer information om läggning av mörkar.

Fåmannaspel

Allteftersom spelare slås ut ur turneringen får borden färre spelare för att behålla turneringen i “Rush-läge” och för att se till att spelets tempo inte saktas ned. När färre än 30 spelare är kvar i en Rush Poker*-turnering börjar borden spelas med färre spelare.

Exempel: när 28 spelare återstår i en normal niomanna Rush Poker*-turnering spelas borden med åtta man. När finalbordet närmar sig kommer borden spelas med än färre spelare.

När turneringen befinner sig i “Rush-läge” finns det inget hand-för-hand-läge vid pengabubblan eller hopp i utbetalningarna. Se Rush Poker*-turneringar – Vanliga frågor för mer information om fåmannaspel.

Finalbordet

När finalbordet i en Rush Poker*-turnering nåtts byter spelet från “Rush-läge” till “normalläge” och spelet fortsätter som det skulle i en normal turnering. Givarna spelas en i taget till dess att turneringen avslutats.

Observera att även om det inte är möjligt att vara åskådare när turneringen är i “Rush-läge”, är det fullt möjligt när finalbordet nåtts och turneringen spelas i “normalläge”.

För mer information om Rush Poker*-turneringar, gå till Rush Poker*-turneringar – Vanliga frågor.

* Patentsökt - Klicka här för mer information